loading...
01-04-2010 10:11

Cách xóa lịch sử tìm kiếm và website đã ghé thăm trên trình duyệt của bạn

 

Trong trường hợp bạn dùng chung máy tính với nhiều người, bạn có thể xóa lịch sử tìm kiếm và các trang web bạn đã ghé thăm để đảm bảo sự riêng tư.

Đối với Internet Explorer

1

Mở Internet Explorer, chọn "Tools"->"Delete Browsing History".

2

Chọn "Delete forms" để xóa lịch sử tìm kiếm của bạn.

3

Chọn "Delete history" để xóa các trang web bạn đã ghé thăm.

Đối với Firefox

1

Mở Firefox, chọn "Tools"->"Clear Private Data".

2

Để xóa lịch sử tìm kiếm bạn chọn "Saved Form and Search History" và bấm "Clear Private Data Now".

3

Để xóa các trang web bạn đã ghé thăm chọn "Browsing History" và bấm "Clear Private Data Now".

Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận