loading...
23-05-2012 08:59

47 phím tắt hoạt động trên mọi trình duyệt web

 

Xin giới thiệu với các bạn một số phím tắt hữu ích hoạt động trên hầu hết mọi trình duyệt web.

Tabs

1

CTRL + 1-8: Chuyển qua các tab theo thứ tự từ 1-8.

CTRL + 9: Chuyển qua tab cuối cùng.

2

CTRL + TAB: Chuyển qua tab kế tiếp (tab ở bên phải).

3

CTRL + SHIFT + TAB: Chuyển qua tab trước (tab ở bên trái).

4

CTRL + W, CTRL + F4: Đóng tab hiện tại.

5

CTRL + SHIFT + T: Mở lại tab vừa đóng.

6

CTRL + T: Mở tab mới.

7

CTRL + N: Mở cửa sổ mới.

8

ALT + F4: Đóng cửa sổ hiện tại.

9

Click nút giữa chuột lên tab: Đóng tab.

10

CTRL + Click nút trái, Click nút giữa lên link: Mở link ở tab mới.

11

SHIFT + Click nút trái: Mở link ở cửa sổ mới.

12

CTRL + SHIFT + Click nút trái: Mở link ở tab mới và active tab này.

Navigation

1

ALT + Mũi tên trái, Backspace: Quay lại.

2

ALT + Mũi tên phải, SHIFT + Backspace: Đi tới.

3

F5: Tải lại trang web.

4

SHIFT + F5: Tải lại trang web bỏ qua chế độ cache.

5

Escape: Dừng tải trang web.

6

ALT + Home: Mở trang chủ mặc định của trình duyệt.

Phóng to/Thu nhỏ

1

CTRL và +, CTRL + Cuộn chuột lên: Phóng to.

2

CTRL và -, CTRL + Cuộn chuột xuống: Thu nhỏ.

3

CTRL + 0: Trở về trạng thái ban đầu.

4

F11: Xem toàn màn hình.

Cuộn

1

Space, Page Down: Cuộn xuống.

2

Page Up: Cuộn lên.

3

Home: Đầu trang.

4

End: Cuối trang.

5

Click nút giữa: Di chuyển chuột để cuộn trang.

Thanh địa chỉ

1

CTRL + L, ALT + D, F5: Chọn và bôi đen địa chỉ.

2

CTRL + ENTER: Tự động thêm www và .com vào tên trang web khi bạn gõ, ví dụ khi bạn gõ google và nhấn ALT + ENTER thì địa chỉ sẽ tự động đổi thành www.google.com.

3

ALT + ENTER: Mở trang web trên thanh địa chỉ ở tab mới.

Tìm kiếm

1

CTRL + K, CTRL + E: mở hộp tìm kiếm sẵn có của trình duyệt hoặc focus thanh địa chỉ để tìm kiếm. Trên IE, chỉ dùng được tổ hợp phím CTRL + E.

2

ALT + ENTER: Thực hiện tìm kiếm trên tab mới.

3

CTRL + F, F3: Mở hộp tìm kiếm trong trang web.

4

CTRL + G, F3: Tìm đến cụm từ tiếp theo thỏa mãn điều kiện.

5

CTRL + SHIFT + G, SHIFT + F3: Tìm đến cụm từ phía trước.

History & Bookmarks

1

CTRL + H: Mở cửa số history.

2

CTRL + J: Mở cửa sổ download history.

3

CTRL + D: Bookmark website hiện tại.

4

CTRL + SHIFT + Del: Mở cửa sổ Clear Browsing History.

Chức năng khác

1

CTRL + P: In trang hiện tại.

2

CTRL + S: Lưu trang web hiện tại.

3

CTRL + O: Mở file từ máy tính của bạn.

4

CTRL + U: Xem mã nguồn trang web (trừ IE).

5

F12: Mở Developer Tools (trừ Firefox).

Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận