loading...
10-05-2011 17:11

Cách thay đổi User Agent cho Firefox

 

Bạn muốn test một website trên các thiết bị như iPhone, iPad mà không có điều kiện mua các thiết bị này? Cách giải quyết hết sức đơn giản, bạn chỉ cần thay đổi User Agent cho trình duyệt. Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn làm điều này trên trình duyệt Firefox.

1

Đầu tiên bạn cần cài đặt Add-ons User Agent Switcher cho Firefox. Truy cập https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/user-agent-switcher/, click "Add to Firefox" để cài đặt. Sau khi cài đặt xong, bạn cần khởi động lại Firefox.

2

Muốn thay đổi User Agent, chọn menu Tools > Default User Agent. Chọn thiết bị mà bạn muốn chuyển qua sau đó refresh lại trình duyệt.

3

Nếu bạn muốn sử dụng một User Agent không có trong danh sách, chọn Tools > Default User Agent > User Agent Switcher > Options. Click New > New User Agent.

4

Bạn sẽ thấy một hộp thoại cho phép tạo mới User Agent. Nhập chuỗi mô tả cho User Agent tại mục User Agent. Bạn có thể tìm các chuỗi tương ứng với từng thiết bị trên Internet. Chẳng hạn với iPad bạn nhập chuỗi sau:

Mozilla/5.0(iPad; U; CPU iPhone OS 3_2 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/531.21.10 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Mobile/7B314 Safari/531.21.10

Click OK để lưu lại.

Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận