loading...
04-07-2010 22:12

Cách thay đổi thư mục download mặc định trên trình duyệt Chrome

 

Thông thường sau khi cài đặt, Chrome sẽ chọn thư mục download mặc định là C:\Users\username\downloads. Bạn có thể thay đổi thư mục download cho phù hợp hoặc yêu cầu Chrome hỏi để chọn thư mục trước khi download.

1

Mở trình duyệt Chrome. Click vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải và chọn "Options".

Cách thay đổi thư mục download mặc định trên trình duyệt Chrome 1
2

Chọn tab "Under the Hood", kéo thanh cuộn đến mục "Downloads".

Cách thay đổi thư mục download mặc định trên trình duyệt Chrome 2
3

Click "Browse" để chọn thư mục download sau đó click "OK".

Cách thay đổi thư mục download mặc định trên trình duyệt Chrome 3
4

Chọn "Ask where to save each file before downloading" để Chrome yêu cầu chọn thư mục trước khi download. Click "Close".

Cách thay đổi thư mục download mặc định trên trình duyệt Chrome 4
Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận