loading...
22-02-2011 10:31

15 Addons của Firefox cho phép bạn download video từ Youtube và các website khác

 

Bài viết giới thiệu với các bạn 16 Addons tốt nhất trên trình duyệt Firefox cho phép bạn download video một cách nhanh chóng từ Youtube và các website khác.

1

1-Click YouTube Video Download - Download video từ Youtube chỉ với 1 click

Download

15 Addons của Firefox cho phép bạn download video từ Youtube và các website khác 1
2

Download YouTube videos+ - Download video từ Youtube và các website khác

Download

15 Addons của Firefox cho phép bạn download video từ Youtube và các website khác 2
3

NetVideoHunter Video Downloader - Download video từ hầu hết các website

Download

15 Addons của Firefox cho phép bạn download video từ Youtube và các website khác 3
4

Flash Video Downloader - Download video từ hơn 200 website

Download

15 Addons của Firefox cho phép bạn download video từ Youtube và các website khác 4
5

Bulk YouTube Video Downloader - Download Youtube Playlists

Download

15 Addons của Firefox cho phép bạn download video từ Youtube và các website khác 5
6

Keep Tube - Download video từ hầu hết các website phổ biến

Download

15 Addons của Firefox cho phép bạn download video từ Youtube và các website khác 6
7

Complete YouTube Saver - Lưu lại trang Youtube cùng video

Download

15 Addons của Firefox cho phép bạn download video từ Youtube và các website khác 7
8

Ant.com Video Downloader - Download video từ tất cả website

Download

15 Addons của Firefox cho phép bạn download video từ Youtube và các website khác 8
9

Media Converter - Download video và chuyển sang định dạng bất kỳ

Download

15 Addons của Firefox cho phép bạn download video từ Youtube và các website khác 9
10

1 Click Videos Downloader - Download video từ Youtube chỉ với 1 click

Download

15 Addons của Firefox cho phép bạn download video từ Youtube và các website khác 10
11

Download YouTube Videos as MP4 and Flv - Download Youtube video ở dạng MP4 và FLV

Download

15 Addons của Firefox cho phép bạn download video từ Youtube và các website khác 11
12

Flash Catch - Download flash video

Download

15 Addons của Firefox cho phép bạn download video từ Youtube và các website khác 12
13

Easy YouTube Video Downloader - Download video từ Youtube một cách dễ dàng

Download

15 Addons của Firefox cho phép bạn download video từ Youtube và các website khác 13
14

Flash Got - Download tất cả các file flash

Download

15 Addons của Firefox cho phép bạn download video từ Youtube và các website khác 14
15

YouTube Download - Download video từ Youtube nhanh chóng chỉ với 1 bước

Download

15 Addons của Firefox cho phép bạn download video từ Youtube và các website khác 15
Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận