loading...
24-09-2015 05:25

10 cách nghĩ khác người của những người thành công

 

Người thành công, làm được việc lớn thường có những suy nghĩ độc đáo và khác với những người bình thường.

1

Mục tiêu khi rất lớn về ( giá trị hoặc tầm vóc, tiếng vang, sức ảnh hưởng, địa vị cao ) thì bất kể phương pháp và chi phí.

2

Loại bỏ, không để những ( việc nhỏ, cá nhân, tình cảm, quá khứ, ràng buộc không sống còn ) vào những quyết định lớn.

3

Cách tiếp cận, tư duy...đột phá so với các logic thông thường và đòi hỏi sự thực hiện xuất sắc và triệt để nhất.

4

Vượt các giới hạn được cho là phổ biến về các quy phạm thậm chí đạo đức, hành động chấp nhận tột cùng nhân quả.

5

Rất giỏi tạo ra những điều lớn ( công chúng, khẩu hiệu, kế hoạch, nguồn lực... ), hơn thế là siêu tổ chức để sử dụng.

6

Lý luận đa chiều miễn là tìm được lối đi về ý thức, khuếch trương phẩm chất uy quyền thuyết phục những người do dự.

7

Kiến lập thế lực ở các khu vực lợi ích rộng lớn với các mức đặc quyền để phân phối và phân chia cho người theo mình.

8

Thâu tóm tập trung quyền lực: là thứ tối cao, không bao giờ thoả hiệp hay nhượng bộ, có thể ban phát quyền hạn tạm thời.

9

Tạo lòng tin bằng 'nói dối vụ lớn' ! Thổi thêm vào đó tính tôn giáo + sợ hãi + sự phụ thuộc 'gia truyền / hoặc dây chuyền'.

10

Dựa 'thời loạn' gây biến động mạnh trong nội bộ tạo ra thay đổi để thăng tiến, củng cố mình, sau dẹp triệt mầm loạn.

Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận