01-07-2010 10:59

Cách tạo màu nền cho tài liệu trong Word 2003

 

Video hướng dẫn cách tạo màu nền cho tài liệu trong Word 2003.

Mở tàil liệu bằng Word 2003.

Cách tạo màu nền cho tài liệu trong Word 2003 1

Click Format > Background, chọn màu nền từ bảng màu. Chọn More Colors để có nhiều lựa chọn hơn.

Cách tạo màu nền cho tài liệu trong Word 2003 2

Chọn Fill Effects để thiết lập hiệu ứng cho màu nền.

Cách tạo màu nền cho tài liệu trong Word 2003 3
Chia sẻ:
Từ khóa:

Bình luận