loading...
01-07-2010 10:59

Cách tạo màu nền cho tài liệu trong Word 2003

 

Video hướng dẫn cách tạo màu nền cho tài liệu trong Word 2003.

1

Mở tàil liệu bằng Word 2003.

Cách tạo màu nền cho tài liệu trong Word 2003 1
2

Click Format > Background, chọn màu nền từ bảng màu. Chọn More Colors để có nhiều lựa chọn hơn.

Cách tạo màu nền cho tài liệu trong Word 2003 2
3

Chọn Fill Effects để thiết lập hiệu ứng cho màu nền.

Cách tạo màu nền cho tài liệu trong Word 2003 3
Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận