loading...
18-07-2013 08:56

Cách loại bỏ màn hình khởi động (Start Screen) của Office 2013

 

Khi chạy, Office 2013 sẽ mặc định hiển thị màn hình khởi động (Start Screen) cho phép bạn chọn một số template cho tài liệu. Nếu việc này khiến bạn khó chịu, bạn có thể loại bỏ màn hình này một cách dễ dàng.

1

Ấn Windows Key + R để mở hộp thoại Run, gõ regedit.

Cách loại bỏ màn hình khởi động (Start Screen) của Office 2013 1
2

Click Yes nếu hộp thoại User Account Control xuất hiện.

Cách loại bỏ màn hình khởi động (Start Screen) của Office 2013 2
3

Tìm đến khóa sau:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\General

Nhìn qua bên phải, tìm đến khóa DisableBootToOfficeStart, nếu không có khóa này, click chuột phải chọn New > DWORD (32-bit) Value.

Cách loại bỏ màn hình khởi động (Start Screen) của Office 2013 3
4

Đặt tên khóa mới là DisableBootToOfficeStart.

Cách loại bỏ màn hình khởi động (Start Screen) của Office 2013 4
5

Click đúp vào khóa này và nhập giá trị là 1.

Cách loại bỏ màn hình khởi động (Start Screen) của Office 2013 5
6

Nếu bạn muốn bỏ màn hình khởi động chỉ cho một ứng dụng như Word chứ không phải toàn bộ ứng dụng Office, tìm đến khóa sau và làm tương tự như trên:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Options

 

Cách loại bỏ màn hình khởi động (Start Screen) của Office 2013 6
7

Thoát khỏi Registry Editor để thay đổi của bạn có hiệu lực, nếu bạn muốn hiển thị lại màn hình khởi động, thay giá trị trên bằng 0 hoặc xóa luôn khóa này.

Cách loại bỏ màn hình khởi động (Start Screen) của Office 2013 7
Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận