loading...
26-07-2010 10:17

Cách hiển thị/ẩn thanh cuộn trong Microsoft Excel 2007

 

Mặc định thanh cuộn (scrollbar) sẽ được hiển thị trong workbook của Excel, tuy nhiên bạn có thể ẩn hoặc hiển thị scrollbar tùy theo yêu cầu của mình.

1

Click vào biểu tượng Microsoft Office trên thanh Ribbon và chọn "Excel Options".

2

Ở nhóm "Advanced", bên dưới "Display options for this workbook", bỏ hoặc chọn "Show horizontal scroll bar check box" và "Show vertical scroll bar" để hiển thị hoặc ẩn thanh cuộn ngang và dọc.

3

Click "OK".

Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận