01-07-2010 13:48

Cách tạo hình nền cho tài liệu trong Word 2003

 

Tạo hình nền để giúp tài liệu trở nên sinh động hơn trong Word 2003.

Mở tài liệu bằng Word 2003.

Click "Format" > "Background" > "Fill Effects".

Cách tạo hình nền cho tài liệu trong Word 2003 2

Chọn tab "Picture".

Cách tạo hình nền cho tài liệu trong Word 2003 3

Click "Select Picture" sau đó chọn hình nền và click "Insert".

Cách tạo hình nền cho tài liệu trong Word 2003 4

Click "OK".

Cách tạo hình nền cho tài liệu trong Word 2003 5

Tài liệu sẽ được hiển thị với hình nền đã chọn.

Cách tạo hình nền cho tài liệu trong Word 2003 6
Chia sẻ:
Từ khóa:

Bình luận