loading...
01-07-2010 13:48

Cách tạo hình nền cho tài liệu trong Word 2003

 

Tạo hình nền để giúp tài liệu trở nên sinh động hơn trong Word 2003.

1

Mở tài liệu bằng Word 2003.

2

Click "Format" > "Background" > "Fill Effects".

Cách tạo hình nền cho tài liệu trong Word 2003 2
3

Chọn tab "Picture".

Cách tạo hình nền cho tài liệu trong Word 2003 3
4

Click "Select Picture" sau đó chọn hình nền và click "Insert".

Cách tạo hình nền cho tài liệu trong Word 2003 4
5

Click "OK".

Cách tạo hình nền cho tài liệu trong Word 2003 5
6

Tài liệu sẽ được hiển thị với hình nền đã chọn.

Cách tạo hình nền cho tài liệu trong Word 2003 6
Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận