loading...
14-07-2010 23:36

Cách tạo bảng trong PowerPoint 2007

 

PowerPoint là một phần mềm tuyệt vời để tạo và thể hiện các bài thuyết trình. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo bảng trong PowerPoint 2007.

1

Click Insert > Table trên Ribbon.

Cách tạo bảng trong PowerPoint 2007 1
2

Chọn số dòng và số cột cho bảng dữ liệu.

Cách tạo bảng trong PowerPoint 2007 2
3

Chọn theme cho bảng bằng cách chọn tab Design và click Themes.

Cách tạo bảng trong PowerPoint 2007 3
4

Bạn cũng có thể chọn kiểu của bảng dữ liệu trong mục Design, đưa chuột lên từng kiểu để xem trước.

Cách tạo bảng trong PowerPoint 2007 4
5

Bảng dữ liệu hiển thị trong PowerPoint 2010.

Cách tạo bảng trong PowerPoint 2007 5
Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận