loading...
26-06-2010 21:57

Cách tạo background cho Worksheet trong Excel 2007

 

Excel 2007 cung cấp cho bạn khả năng tạo background để bảng tính thêm sinh động.

1

Mở bảng tính Excel mà bạn cần tạo background.

Cách tạo background cho Worksheet trong Excel 2007 1
2

Click Page Layout > Background.

Cách tạo background cho Worksheet trong Excel 2007 2
3

Chọn tập tin để làm background.

Cách tạo background cho Worksheet trong Excel 2007 3
4

Bạn sẽ thấy background xuất hiện trong bảng tính Excel.

Cách tạo background cho Worksheet trong Excel 2007 4
Chia sẻ:
loading...

Bình luận