loading...
17-07-2010 06:34

Cách sửa lỗi "Error 2203. An Internal Error Occurred" trong khi cài đặt Office 2010

 

Khi cài đặt Office 2010 có thể bạn sẽ gặp lỗi "Error 2203. An Internal Error Occurred", bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục lỗi này.

1

Lỗi này xuất hiện khi bạn thêm OneNote lúc cài đặt Office Professional Plus 2010 32-bit trên Windows 7 Ultimate 64-bit. Thực chất của lỗi này là do lỗi truy cập đến thư mục Temp.

Cách sửa lỗi "Error 2203. An Internal Error Occurred" trong khi cài đặt Office 2010 1
2

Để sửa lỗi này, gõ services.msc vào hộp search trên Start Menu và ấn ENTER.

Cách sửa lỗi "Error 2203. An Internal Error Occurred" trong khi cài đặt Office 2010 2
3

Tìm đến dòng "Windows Installer", click chuột phải và chọn "Stop".

Cách sửa lỗi "Error 2203. An Internal Error Occurred" trong khi cài đặt Office 2010 3
4

Click chuột phải lên "Windows Installer" và chọn "Start".

Cách sửa lỗi "Error 2203. An Internal Error Occurred" trong khi cài đặt Office 2010 4
5

Gõ %temp% vào hộp search trên Start Menu và ấn ENTER để mở thư mục Temp.

Cách sửa lỗi "Error 2203. An Internal Error Occurred" trong khi cài đặt Office 2010 5
6

Click chuột phải lên vùng trống và chọn "Properties".

Cách sửa lỗi "Error 2203. An Internal Error Occurred" trong khi cài đặt Office 2010 6
7

Chọn tab "Security" và click vào nút "Edit".

Cách sửa lỗi "Error 2203. An Internal Error Occurred" trong khi cài đặt Office 2010 7
8

Cửa sổ "Permissions for Temp" sẽ mở ra, click "Add".

Cách sửa lỗi "Error 2203. An Internal Error Occurred" trong khi cài đặt Office 2010 8
9

Nhập "Everyone" vào hộp Object Names và click "Check Names" sau đó click "OK".

Cách sửa lỗi "Error 2203. An Internal Error Occurred" trong khi cài đặt Office 2010 9
10

Chọn "Full Control" ở mục "Permission for Everyone" sau đó click "OK".

Cách sửa lỗi "Error 2203. An Internal Error Occurred" trong khi cài đặt Office 2010 10
11

Tiến hành cài đặt lại Office 2010.

Cách sửa lỗi "Error 2203. An Internal Error Occurred" trong khi cài đặt Office 2010 11
Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận