loading...
29-05-2010 14:10

Cách giải nén mọi định dạng tập tin bằng phần mềm Universal Extractor

 

Phần mềm Universal Extractor có thể giải nén các định dạng như zip, rar, 7z, gz, tar.gz... Phần mềm này thậm chí còn giải nén được các định dạng cab, lib, iso, msi, exe.

1

Tải phần mềm(Xem mục Liên Kết) và cài đặt.

2

Click Start > Programs > Universal Extractor > Universal Extractor để chạy phần mềm.

3

Chọn tập tin cần giải nén bằng tại mục "Archive/Installer to extract".

4

Chọn thư mục chứa các tập tin đã giải nén tại mục "Destination directory".

5

Bấm OK.

Chia sẻ:
loading...

Bình luận