loading...
23-04-2010 14:40

Cách cắt và nối file bằng phần mềm File Splitter and Joiner(FFSJ)

 

File Splitter and Joiner(FFSJ) là một phần mềm giúp bạn cắt và nối file một cách nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí.

Cắt file

1

Chọn tab "Splitting".

Cách cắt và nối file bằng phần mềm File Splitter and Joiner(FFSJ) 1
2

Chọn "Source file" là file bạn muốn cắt, "Output directory" là thư mục chứa file sau khi cắt.

3

Lựa chọn kiểu cắt file: cắt theo số lượng(Split into) hoặc theo dung lượng(Split after every).

4

Bấm "Split" để tiến hành cắt file.

Nối file

1

Chọn tab "Joining".

Cách cắt và nối file bằng phần mềm File Splitter and Joiner(FFSJ) 1
2

Chọn file đầu tiên trong các file muốn nối(file có phần mở rộng .001 hoặc .__a).

3

Kiểm tra danh sách file từ drop-down list.

4

Thay đổi các tham số như: Output file, chọn các phần để nối từ các thư mục khác nhau,...

5

Bấm "Join" để tiến hành nối file.

Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận