loading...
22-06-2010 07:19

Vô hiệu hóa User Account Control trên Windows Vista và Windows 7

 

Tính năng User Account Control trên Windwos Vista và Windows 7 có thể làm phiền bạn khi bạn cần mở một ứng dụng hoặc thực hiện các thiết lập.

Trên Windows Vista

1

Mở Control Panel, gõ UAC trên hộp tìm kiếm. Bạn sẽ thấy liên kết "Turn User Account Control (UAC) on or off". Click vào liên kết này.

Vô hiệu hóa User Account Control trên Windows Vista và Windows 7 1
2

Bỏ chọn ở mục "Use User Account Control (UAC)" và click "OK". Khởi động lại máy tính.

Vô hiệu hóa User Account Control trên Windows Vista và Windows 7 2

Trên Windows 7

1

Mở Control Panel, gõ UAC vào hộp tìm kiếm. Click vào liên kết "Change User Account Control settings".

Vô hiệu hóa User Account Control trên Windows Vista và Windows 7 1
2

Kéo thanh trượt xuống đến "Never notify" và click "OK".

Vô hiệu hóa User Account Control trên Windows Vista và Windows 7 2
Chia sẻ:
loading...

Bình luận