loading...
04-05-2011 13:28

Cách thay đổi các chương trình chạy Startup trên Windows 7

 

Chương trình Startup là các chương trình hệ điều hành tự động chạy khi máy tính khởi động. Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn thêm cũng như bỏ bớt những chương trình này.

Thêm chương trình vào Startup

1

Click Start > All Programs, click chuột phải vào thư mục Startup và chọn "Open All Users". Chọn thư mục tương ứng với user hiện tại.

2

Click chuột phải vào tập tin hoặc thư mục bạn muốn chạy lúc khởi động và chọn Copy.

3

Click chuột phải vào vùng trống trong thư mục Startup và chọn Paste.

Thay đổi chương trình Startup

1

Click Start > Run và gõ msconfig, ấn Enter.

2

Chọn tab Startup bạn sẽ thấy tất cả các chương trình chạy lúc khởi động.

3

Bỏ check bên cạnh tên chương trình để loại bỏ chương trình khỏi Startup.

4

Click Apply, một hộp thoại sẽ hiện ra, chọn Restart để khởi động lại máy tính. Sau khi máy tính được khởi động lại, lựa chọn của bạn sẽ có hiệu lực.

Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận