loading...
07-05-2010 13:24

Cách xóa các file tạm(Temp Files) trên Windows XP

 

Các file tạm(Temp Files) được hệ điều hành và các ứng dụng tạo ra với các mục đích khác nhau. Sau khi các ứng dụng chạy xong, các file tạm không còn cần thiết nữa. Các bạn nên xóa các file này để ổ cứng có nhiều không gian trống hơn.

1

Click Start > Programs.

2

Chọn "Accessories" và chọn tiếp "System Tools".

3

Click chọn "Disk Cleanup".

4

Chọn ổ đĩa C: sau đó click "OK" để mở cửa sổ Disk Cleanup.

5

Chọn các mục "Temporary files," "Temporary Internet files" và"Recycle Bin" sau đó click "OK".

Chia sẻ:
loading...

Bình luận