loading...
07-05-2010 13:14

Cách xóa các file tạm(Temp Files) trên Ubuntu

 

Nếu ổ cứng của bạn có dung lượng lớn thì các file tạm không thành vấn đề. Tuy nhiên nếu dung lượng còn trống ổ cứng còn khá ít, bạn nên xóa các file tạm. Hệ điều hành Ubuntu có một tiện ích gọi là "System Clean Up" để thực hiện việc này.

1

Click chọn "System".

2

Click chọn "Preferences".

3

Click chọn "System Cleanup" để chạy tiện ích xóa các file tạm.

4

Click "OK" để chạy tiện ích này. Các file tạm sẽ được xóa, ổ cứng của bạn sẽ có nhiều không gian trống hơn.

Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận