loading...
21-08-2010 15:14

Cách xem bản phân phối Linux đang sử dụng

 

Bài viết hướng dẫn cho bạn 2 cách xem bản phân phối Linux bạn đang sử dụng từ Terminal.

1

Mở cửa sổ Terminal.

2

Sử dụng /proc/version

Gõ lệnh "cat /proc/version" vào cửa sổ Terminal và ấn ENTER.

3

Sử dụng /etc/issue

Gõ lệnh "cat /etc/issue" vào cửa sổ Terminal và ấn ENTER.

Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận