loading...
18-05-2010 07:22

Cách xóa biểu tượng Recycle Bin trên màn hình desktop

 

Hầu hết các biểu tượng trên màn hình desktop đều có thể xóa được bằng cách click chuột phải và chọn delete. Tuy nhiên với biểu tượng Recycle Bin, bạn phải làm theo một cách khác.

Đối với Windows XP

1

Click "Star"t > "Run".

2

Gõ "regedit"(không có dấu ngoặc kép) và ấn enter.

3

Tìm đến khóa sau HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel

4

Nhìn ở khung bên phải, tìm khóa DWORD: {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}, nếu khóa này chưa tồn tại: click chuột phải lên vùng trồng và chọn New > DWORD Value và nhập tên khóa trên vào.

5

Click chuột phải lên key DWORD và chọn Modify, chuyển giá trị từ 0 thành 1. Đóng Registry Editor và khởi động lại máy.

Đối với Windows Vista

1

Click chuột phải lên biểu tượng Recycle Bin.

2

Chọn "Delete".

3

Click "Yes" trong hộp thoại hiện lên.

Đối với Windows 7

1

Click chuột phải lên desktop, chọn "Personalize".

2

Chọn "Change desktop icons".

3

Bỏ chọn ở mục "Recycle Bin".

Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận