loading...
21-06-2010 09:21

Cách thêm Control Panel vào cửa sổ My Computer trên Windows Vista hoặc Windows 7

 

Mặc định, Windows Vista và Windows 7 không hiển thị Control Panel trong cửa sổ My Computer như trên Windows XP. Bạn có thể hiển thị Control Panel bằng cách chỉnh sửa Registry.

1

Click Start > Run. Gõ "regedit" và ấn ENTER.

2

Tìm đến khóa "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace".

3

Click chuột phải và chọn New > Key.

Cách thêm Control Panel vào cửa sổ My Computer trên Windows Vista hoặc Windows 7 3
4

Nếu bạn muốn hiển thị Control Panel theo category nhập tên key là "{26EE0668-A00A-44D7-9371-BEB064C98683}". Nếu muốn hiển thị theo icon nhập tên key là "{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}".

Cách thêm Control Panel vào cửa sổ My Computer trên Windows Vista hoặc Windows 7 4
5

Đóng Registry lại, ấn F5 để refresh lại My Computer, bạn sẽ thấy biểu tượng Control Panel xuất hiện.

Cách thêm Control Panel vào cửa sổ My Computer trên Windows Vista hoặc Windows 7 5
Chia sẻ:
loading...

Bình luận