loading...
26-07-2010 15:29

Cách tắt hộp thoại xác nhận khi xóa tập tin hoặc thư mục trên Windows Vista và Windows 7

 

Khi xóa một tập tin, thư mục trên Windows Vista hoặc Windows 7 bạn sẽ nhận được một hộp thoại yêu cầu xác nhận (Delete Confirmation Dialog). Nếu bạn muốn xóa dữ liệu một cách nhanh chóng, bạn có thể dễ dàng bỏ hộp thoại này.

1

Click chuột phải lên biểu tượng "Recycle Bin" trên Desktop và chọn "Properties".

Cách tắt hộp thoại xác nhận khi xóa tập tin hoặc thư mục trên Windows Vista và Windows 7 1
2

Hộp thoại "Trash Properties" sẽ hiện ra. Bỏ chọn ở dòng "Display delete confirmation dialog" và click "OK".

Cách tắt hộp thoại xác nhận khi xóa tập tin hoặc thư mục trên Windows Vista và Windows 7 2
Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận