loading...
22-06-2010 10:47

Cách tạo ổ đĩa cứng ảo trên Windows 7

 

Bạn muốn có thêm một ổ đĩa cứng để lưu trữ tập tin, chia sẻ, lưu các nội dung bí mật? Một trong những tính năng mới của Windows 7 là khả năng tạo ổ đĩa cứng ảo(Virtual Hard Drive). Với tính năng này, bạn có thể tạo ổ đĩa cứng ảo một cách dễ dàng.

Tạo ổ đĩa ảo(Virtual Drive)

1

Click chuột phải lên biểu tượng "My Computer" và chọn "Manage".

Cách tạo ổ đĩa cứng ảo trên Windows 7 1
2

Cửa sổ "Computer Management" sẽ xuất hiện. Click "Disk Management" sau đó chọn "Action" > "Create VHD".

Cách tạo ổ đĩa cứng ảo trên Windows 7 2
3

Chọn thư mục chứa ổ đĩa ảo và chọn kích thước ổ đĩa. Nếu bạn muốn dung lượng ổ đĩa tự động mở rộng khi bạn chép thêm nội dung vào, chọn "Dynamically expanding". Nếu bạn muốn kích thước ổ đĩa cố định, chọn "Fixed size".

Cách tạo ổ đĩa cứng ảo trên Windows 7 3
4

Ở phần "Disk Management" bạn sẽ thấy một ổ đĩa mới.

Cách tạo ổ đĩa cứng ảo trên Windows 7 4
5

Để sử dụng được ổ đĩa này, click chuột phải vào ổ đĩa và chọn "Initialize".

Cách tạo ổ đĩa cứng ảo trên Windows 7 5
6

Giữ các giá trị mặc định và click "OK".

Cách tạo ổ đĩa cứng ảo trên Windows 7 6

Tạo nhãn đĩa(Volume)

1

Click chuột phải lên phân vùng ổ đĩa và chọn "New Simple Volume".

Cách tạo ổ đĩa cứng ảo trên Windows 7 1
2

Cửa sổ "New Simple Volume Wizard" sẽ xuất hiện, click "Next".

Cách tạo ổ đĩa cứng ảo trên Windows 7 2
3

Chọn dung lượng mà bạn sẽ sử dụng cho nhãn này và click "Next".

Cách tạo ổ đĩa cứng ảo trên Windows 7 3
4

Chọn một kí tự đại diện cho ổ đĩa và click "Next".

Cách tạo ổ đĩa cứng ảo trên Windows 7 4
5

Format ổ đĩa với định dạng NTFS, FAT32, hoặc FAT.

Cách tạo ổ đĩa cứng ảo trên Windows 7 5
6

Click "Finish" để hoàn thành.

Cách tạo ổ đĩa cứng ảo trên Windows 7 6
7

Ổ đĩa mới sẽ hiển thị ở "Disk Management".

Cách tạo ổ đĩa cứng ảo trên Windows 7 7
8

Và hiển thị ở "My Computer".

Cách tạo ổ đĩa cứng ảo trên Windows 7 8
Chia sẻ:
loading...

Bình luận