loading...
17-07-2010 06:59

Cách sửa lỗi không hiển thị ổ đĩa USB trên Windows Vista và Windows 7

 

Lỗi này xảy ra khi bạn cắm ổ đĩa USB vào máy tính, bạn nghe thấy âm thanh máy tính đã nhận USB nhưng lại không thấy cửa sổ AutoPlay hiện ra và ổ đĩa USB không hiển thị trong My Computer.

1

Click chuột phải lên biểu tượng Computer trên Desktop hoặc Start Menu và chọn "Manage".

Cách sửa lỗi không hiển thị ổ đĩa USB trên Windows Vista và Windows 7 1
2

Cửa sổ "Computer Management" sẽ được mở ra, chọn "Disk Management" bên dưới mục "Storage".

Cách sửa lỗi không hiển thị ổ đĩa USB trên Windows Vista và Windows 7 2
3

Bạn sẽ tìm thấy ổ đĩa USB thông qua dung lượng hoặc định dạng, click chuột phải lên ổ đĩa và chọn "Change Drive Letter and Paths".

Cách sửa lỗi không hiển thị ổ đĩa USB trên Windows Vista và Windows 7 3
4

Click nút "Change".

Cách sửa lỗi không hiển thị ổ đĩa USB trên Windows Vista và Windows 7 4
5

Chọn một kí tự trong danh sách để làm tên ổ đĩa. Chú ý chọn tên chưa được sử dụng. Bạn nên chọn tên là các kí tự ở cuối dãy alphabet.

Cách sửa lỗi không hiển thị ổ đĩa USB trên Windows Vista và Windows 7 5
6

Bạn sẽ nhận được một thông báo xác nhận việc thay đổi tên ổ đĩa, click "Yes".

Cách sửa lỗi không hiển thị ổ đĩa USB trên Windows Vista và Windows 7 6
7

Bây giờ ổ đĩa J được đổi tên thành U.

Cách sửa lỗi không hiển thị ổ đĩa USB trên Windows Vista và Windows 7 7
8

Nếu bạn bật tính năng AutoPlay, bạn sẽ thấy cửa sổ AutoPlay xuất hiện.

Cách sửa lỗi không hiển thị ổ đĩa USB trên Windows Vista và Windows 7 8
9

Ổ đĩa USB cũng sẽ hiển thị trong cửa sổ Computer.

Cách sửa lỗi không hiển thị ổ đĩa USB trên Windows Vista và Windows 7 9
Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận