loading...
17-08-2010 23:07

Cách sử dụng Ctrl + V để dán văn bản vào cửa sổ Command Prompt của Windows

 

Mặc định bạn không thể ấn Ctrl + V để dán văn bản vào cửa sổ Command Prompt của Windows. Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách dán văn bản bằng Ctrl + V một cách dễ dàng.

1

Sử dụng menu trong cửa sổ Command Prompt

Click vào góc trên bên trái của cửa sổ Command Prompt, chọn Edit > Paste.

Cách sử dụng Ctrl + V để dán văn bản vào cửa sổ Command Prompt của Windows 1
2

Sử dụng AutoHotKey Script

Trước tiên bạn cần tải và cài đặt AutoHotkey. Tạo một file script AutoHotkey với nội dung sau:

#IfWinActive ahk_class ConsoleWindowClass
^V::
SendInput {Raw}%clipboard%
return
#IfWinActive

Khi bạn ấn Ctrl + V, đoạn mã này lấy toàn bộ nội dung trong clipboard và dán vào cửa sổ Command Prompt.

Cách sử dụng Ctrl + V để dán văn bản vào cửa sổ Command Prompt của Windows 2
3

Bạn có thể tải đoạn mã trên tại đây, click đúp vào file sau khi tải xong để chạy.

Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận