loading...
08-05-2010 06:31

Cách khởi động lại máy tính từ xa trên Windows

 

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn một cách đơn giản để khởi động lại các máy tính trong mạng từ xa.

Cách 1

1

Click "Start" và chọn "Run".

2

Gõ "cmd" và ấn ENTER để mở cửa sổ command prompt.

3

Gõ lệnh "shutdown -r -f -m \dia_chi_IP", thay "dia_chi_IP" bằng IP của máy tính bạn muốn khởi động lại. Nếu bạn thay tham số "-r" bằng "-s" máy tính này sẽ shutdown thay vì restart.

4

Nhập mật khẩu quản trị và ấn ENTER. Trạng thái của máy được khởi động lại sẽ hiện lên trên cửa sổ command prompt.

Cách 2

1

Click "Start" và chọn "Run".

2

Gõ "shutdown -i" và ấn ENTER, hộp thoại "Remote Shutdown Dialog" sẽ hiện lên.

3

Bấm "Add" để thêm các địa chỉ IP của máy cần khởi động lại. Chọn "Warn users of the action" để hiển thị thông báo trước khi khởi động lại. Nhập thời gian hiển thị thông báo vào ô bên dưới dòng "Display warning for".

Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận