loading...
06-06-2010 09:54

Cách đổi số thập phân sang nhị phân

 

Bài viết hướng dẫn bạn cách đổi số trong hệ thập phân sang hệ nhị phân.

1

Viết một dãy số bắt đầu từ 2^0 đến 2^9 từ phải sang trái, ta được dãy số: 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1

2

Ví dụ: ta sẽ đổi 156 thập phân ra nhị phân. Tìm số lớn nhất trong dãy số trên nhỏ hơn hoặc bằng 156, đó là số 128. Ta lấy 156-128=28. Ta ghi một số 1 ra phần kết quả cho số nhị phân.

3

So sánh 28 với 64, 28<64 nên ta ghi 0 trong kết quả cho số nhị phân, ta được: 10

4

Tiếp tục so sánh 28 với 32, 28<32, ta tiếp tục ghi 0 trong kết quả cho số nhị phân, ta được 100

5

So sánh 28 với 16, 28-16=12, ta ghi 1 trong kết quả cho số nhị phân, ta được 1001

6

So sánh 12 với 8, 12-8=4, ta ghi tiếp 1 trong kết quả cho số nhị phân, ta được 10011

7

4-4=0, ta ghi tiếp 1 trong kết quả cho số nhị phân, ta được 100111

8

Số dư còn lại là 0, vậy 2 số cuối trong kết quả sẽ là 00, ta được 10011100. 156 thập phân = 10011100 nhị phân.

Chia sẻ:
loading...

Bình luận