loading...
09-06-2010 11:11

Cách cộng hai số nhị phân

 

Bài viết hướng dẫn bạn cách cộng hai số trong hệ nhị phân.

1

Nguyên tắc cơ bản để cộng hai số nhị phân như sau:

0+0 = 0

1+0 = 1

0+1 = 1

1+1 = 10(Nhớ 1, giống như trong phép cộng thập phân)

 

2

Ta áp dụng nguyên tắc trên để cộng hai số: 0111 + 1110

Cách cộng hai số nhị phân 2
3

Ta cộng từ phải qua trái, 1+0 = 1

Cách cộng hai số nhị phân 3
4

Tiếp tục 1+1 = 10, ghi 0, nhớ 1.

Cách cộng hai số nhị phân 4
5

Tiếp tục 1+1 = 10, cộng với 1 nhớ thành 11, ghi 1, nhớ 1.

6

Tiếp tục cộng cho đến hết, ta được kết quả 0111 + 1110 = 10101

Cách cộng hai số nhị phân 6
Chia sẻ:
loading...

Bình luận