loading...

Thiên văn học

  • 17-02-2011

    20 ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm

    Hàng đêm khi quan sát bầu trời, bạn có thể nhìn thấy hàng nghìn ngôi sao. Không phải sao nào cũng giống nhau mà mỗi sao lại có độ sáng khác nhau và chính điều đó góp phần quan trọng giúp chúng ta...

loading...