loading...
28-06-2010 07:06

Cách chặn nick trong Yahoo!Messenger

 

Bạn không muốn một nick nào đó làm phiền bạn trong Yahoo!Messenger? Bạn có thể dễ dàng chặn nick này bằng cách đưa vào Ignore List.

1

Chọn Messenger > Preferences trên menu của Yahoo!Messenger.

2

Chọn Ignore List ở cột bên trái.

3

Nếu muốn chặn những ai không có trong danh sách bạn bè, chọn "Ignore anyone who is not on my Messenger list".

4

Nếu muốn chặn một số nick cụ thể, chọn "Ignore only the people below" sau đó click "Add", nhập nick cần chặn và click "Ignore".

Chia sẻ:
loading...

Bình luận