loading...
30-03-2012 15:31

Những emoticon ẩn trong Yahoo!Messenger

 

Sau đây là danh sách những emoticon (biểu tượng mặt cười) ẩn trong Yahoo!Messenger.

1
puppy dog eyes :o3 puppy dog eyes
I don't know :-?? I don't know
not listening %-( not listening
pig :@) pig
cow 3:-O cow
monkey :(|) monkey
chicken ~:> chicken
rose @};- rose
good luck %%- good luck
flag **== flag
pumpkin (~~) pumpkin
coffee ~O) coffee
idea *-:) idea
2
skull 8-X skull
bug =:) bug
alien >-) alien
frustrated :-L frustrated
praying [-O< praying
money eyes $-) money eyes
whistling :-" whistling
feeling beat up b-( feeling beat up
peace sign :)>- peace sign
shame on you [-X shame on you
dancing \:D/ dancing
3
bring it on >:/ bring it on
hee hee ;)) hee hee
chatterbox :-@ chatterbox
not worthy ^:)^ not worthy
oh go on :-j oh go on
star (*) star
hiro o-> hiro
billy o=> billy
april o-+ april
yin yang (%) yin yang
bee :bz bee
transformer* [..] transformer*
Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận