loading...
12-11-2010 14:30

Cách ẩn văn bản trong tập tin trên Windows

 

Bài viết sẽ giới thiệu với các bạn một cách để ẩn văn bản trong một tập tin bằng Command Prompt và Notepad.

Ẩn văn bản trong tập tin

1

Đầu tiên bạn mở cửa sổ lệnh Command Prompt và gõ lệnh "notepad SomeFile.txt:SecrectFile.txt". Trong đó "SomeFile.txt" là tên tập tin và "SecrectFile.txt" là khóa bí mật. Bạn có thể gõ bất kỳ khóa nào bạn muốn sau dấu ":".  Nhấn ENTER.

Cách ẩn văn bản trong tập tin trên Windows 1
2

Notepad sẽ hỏi bạn có muốn tạo mới tập tin hay không, chọn "Yes".

Cách ẩn văn bản trong tập tin trên Windows 2
3

Gõ nội dung mà bạn muốn ẩn vào tập tin này và lưu lại.

Cách ẩn văn bản trong tập tin trên Windows 3
4

Kiểm tra lại tập tin bạn vẫn thấy dung lượng giống như cũ.

Cách ẩn văn bản trong tập tin trên Windows 4
5

Mở tập tin này lên bạn sẽ không thấy bất kỳ nội dung nào. Bạn có thể nhập nội dung khác và lưu lại một cách bình thường.

Cách ẩn văn bản trong tập tin trên Windows 5
6

Bạn có thể tiếp tục gõ lệnh như trên, thay "SecrectFile.txt" bằng khóa khác để thêm nội dung ẩn vào tập tin.

7

Để xem lại nội dung ẩn bạn chỉ cần gõ lệnh tương tự như khi tạo nội dung ẩn.

Kiểm tra nội dung ẩn trong tập tin

1

Để kiểm tra nội dung ẩn trong tập tin bạn cần sử dụng một tiện ích có tên Streams.exe. Gõ lệnh "streams.exe SomFile.txt" trong cửa sổ Command Prompt và ấn ENTER.

Cách ẩn văn bản trong tập tin trên Windows 1
2

Nếu sử dụng Windows 7, bạn chỉ cần gõ lệnh dir với tham số /R để kiểm tra tập tin có nội dung ẩn.

3

Để xóa nội dung ẩn, gõ lệnh "streams.exe -d SomeFile.txt".

Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận