22-03-2011 11:32

20 phím tắt hữu dụng trên Windows 7

 

Bài viết giới thiệu 20 phím tắt khá hữu dụng cho những bạn dùng hệ điều hành Windows 7.

Win + 1, 2, 3, 4,...

Mở các ứng dụng ở taskbar theo thứ tự.

Win + Alt + 1, 2, 3, 4,...

Mở danh sách lựa chọn (jump list) cho từng ứng dụng. Bạn có thể dùng các phím mũi tên để chọn.

Win + T

Chọn ứng dụng ở taskbar và hiển thị ở dạng thumbnail. Phím tắt này thực hiện chức năng giống như khi bạn đưa chuột vào ứng dụng trên taskbar.

Win + Home

Thu nhỏ tất cả các cửa sổ trừ cửa sổ hiện tại.

Win + B

Chọn system tray, tính năng này khá hữu dụng khi bạn không có chuột.

Win + Up/Down

Mở rộng hoặc thu nhỏ cửa sổ hiện tại bạn đang thao tác.

Alt + Esc

Chuyển giữa các cửa sổ giống như Alt + Tab nhưng không có khung preview.

Win + Pause/Break

Mở cửa sổ System Properties.

Ctrl + Esc

Mở Start Menu.

Ctrl + Shift + Esc

Mở Task Manager giống như Ctrl + Alt + Del.

Alt + Space (phím cách)

Mở menu hệ thống của cửa sổ.

Alt + Up

Mở thư mục trên một cấp của thư mục hiện tại.

Shift + F10

Mở menu ngữ cảnh giống như khi bạn click chuột phải vào một tập tin/thư mục.

Shift + Del

Xóa hẳn tập tin mà không đưa vào Recycle Bin.

Ctrl + Shitf + N

Tạo thư mục mới trong thư mục hiện tại.

Alt + Enter

Mở cửa sổ thuộc tính của tập tin/thư mục.

F2

Đổi tên tập tin/thư mục.

F3

Mở cửa sổ explorer và chọn ô search.

F6

Chọn các đối tượng trong cửa sổ explorer. Phím tắt này cũng có thể hoạt động tốt với các ứng dụng khác.

F10

Ẩn/hiện menu File trong cửa sổ explorer.

Chia sẻ:
Từ khóa:

Bình luận