loading...
21-03-2012 10:14

Cách sử dụng Firefox Web Developer xem cấu trúc website dạng 3D

 

Firefox 11 cung cấp cho bạn nhiều tính năng mới và hấp dẫn trong đó có tính năng xem website dưới dạng 3D cho developer.

1

Chọn menu Tools > Web Developer > Inspect.

Cách sử dụng Firefox Web Developer xem cấu trúc website dạng 3D 1
2

Click nút "3D (M)" ở thanh Inspect.

Cách sử dụng Firefox Web Developer xem cấu trúc website dạng 3D 2
3

Website sẽ được hiển thị dạng 3D.

Cách sử dụng Firefox Web Developer xem cấu trúc website dạng 3D 3
4

Sử dụng các nút của chuột để xem nhiều góc độ của website.

Cách sử dụng Firefox Web Developer xem cấu trúc website dạng 3D 4
5

Công cụ Inspect cũng cung cấp nhiều tính năng khác như: xem mã HTML, thuộc tính CSS.

Cách sử dụng Firefox Web Developer xem cấu trúc website dạng 3D 5
Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận