loading...
28-03-2010 07:21

Cách tăng tốc Firefox

 

Bài viết sẽ hướng dẫn cho các bạn một số thủ thuật để giúp trình duyệt Firefox chạy nhanh hơn.

Cách 1

1

Mở Firefox, nhập vào ô địa chỉ about:config, Firefox sẽ đưa ra cảnh báo, bạn bấm vào I’ll be careful, I promise.

2

Click đúp vào dòng network.http.pipelining và đổi giá trị thành true.

3

Click đúp vào dòng network.http.proxy.pipelining và đổi giá trị thành true.

4

Click đúp vào dòng network.http.pipelining.maxrequests và đổi giá trị thành 8.

Cách 2

1

Bấm chuột phải, chọn New > Integer, nhập content.notify.interval, chọn OK. Tiếp tục nhập giá trị 500000 vào ô tiếp theo và chọn OK.

2

Bấm chuột phải, chọn New > Boolean, nhập content.notify.ontimer và chọn giá trị true.

Cách 3

1

Mở Firefox, nhập vào ô địa chỉ about:config, Firefox sẽ đưa ra cảnh báo, bạn bấm vào I’ll be careful, I promise.

2

Bấm chuột phải, chọn New > Integer, nhập content.switch.threshold, chọn OK. Tiếp tục nhập giá trị 250000 vào ô tiếp theo và chọn OK.

Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận