loading...
02-08-2010 16:11

Cách kết nối iPhone, iPod Touch và điện thoại Andorid vào mạng Wi-Fi

 

Hướng dẫn cách kết nối iPhone, iPod Touch và điện thoại Andorid vào mạng Wi-Fi cho các bạn mới sử dụng các thiết bị này.

iPhone / iPod Touch

1

Tìm và chọn biểu tượng "Settings" trên iPhone hoặc iPod Touch.

Cách kết nối iPhone, iPod Touch và điện thoại Andorid vào mạng Wi-Fi 1
2

Chọn "Wi-Fi" từ menu "Settings".

Cách kết nối iPhone, iPod Touch và điện thoại Andorid vào mạng Wi-Fi 2
3

Nếu Wi-Fi đang ở trạng thái tắt, bạn cần bật nó lên.

Cách kết nối iPhone, iPod Touch và điện thoại Andorid vào mạng Wi-Fi 3
4

Sau khi Wi-Fi được bật bạn sẽ thấy danh sách các mạng mà bạn có thể kết nối. Các mạng có đặt mật khẩu sẽ có biểu tượng khóa bên cạnh. Chọn một mạng mà bạn muốn kết nối.

Cách kết nối iPhone, iPod Touch và điện thoại Andorid vào mạng Wi-Fi 4
5

Nhập mật khẩu nếu được yêu cầu và chọn "Join".

Cách kết nối iPhone, iPod Touch và điện thoại Andorid vào mạng Wi-Fi 5
6

Khi kết nối thành công, SSID (tên đại diện cho mạng) sẽ xuất hiện dấu check màu xanh bên cạnh.

Cách kết nối iPhone, iPod Touch và điện thoại Andorid vào mạng Wi-Fi 6
7

Để kết nối vào mạng với SSID ẩn, chọn "Other".

Cách kết nối iPhone, iPod Touch và điện thoại Andorid vào mạng Wi-Fi 7
8

Nhập SSID của mạng, kiểu bảo mật sau đó chọn "Join".

Cách kết nối iPhone, iPod Touch và điện thoại Andorid vào mạng Wi-Fi 8
9

Bây giờ bạn có thể thỏa mái lướt net và truy cập các thiết bị khác trên mạng Wi-Fi của bạn.

Cách kết nối iPhone, iPod Touch và điện thoại Andorid vào mạng Wi-Fi 9

Android

1

Chọn biểu tượng "Settings".

Cách kết nối iPhone, iPod Touch và điện thoại Andorid vào mạng Wi-Fi 1
2

Chọn "Wireless & networks".

Cách kết nối iPhone, iPod Touch và điện thoại Andorid vào mạng Wi-Fi 2
3

Tiếp theo chọn "Wi-Fi settings".

Cách kết nối iPhone, iPod Touch và điện thoại Andorid vào mạng Wi-Fi 3
4

Nếu Wi-Fi chưa được bật, bấm vào biểu tượng bên cạnh để bật Wi-Fi. Nếu Wi-Fi đã được bật, SSID (tên đại diện) của các mạng sẽ xuất hiện. Các mạng được đặt mật khẩu sẽ có biểu tượng khóa bên cạnh. Bấm vào mạng mà bạn muốn kết nối.

Cách kết nối iPhone, iPod Touch và điện thoại Andorid vào mạng Wi-Fi 4
5

Nhập mật khẩu khi được yêu cầu và bấm "Connect".

Cách kết nối iPhone, iPod Touch và điện thoại Andorid vào mạng Wi-Fi 5
6

Bạn sẽ thấy màn hình sau nếu bạn kết nối thành công.

Cách kết nối iPhone, iPod Touch và điện thoại Andorid vào mạng Wi-Fi 6
7

Để kết nối vào mạng Wi-Fi với SSID ẩn, chọn "Add Wi-Fi network" trong mục "Settings".

Cách kết nối iPhone, iPod Touch và điện thoại Andorid vào mạng Wi-Fi 7
8

Nhập SSID của mạng, kiểu bảo mật và mật khẩu sau đó chọn "Save".

Cách kết nối iPhone, iPod Touch và điện thoại Andorid vào mạng Wi-Fi 8
9

Bạn có thể bắt đầu truy cập các website hoặc kết nối tới các thiết bị khác trong mạng Wi-Fi.

Cách kết nối iPhone, iPod Touch và điện thoại Andorid vào mạng Wi-Fi 9
Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận