loading...
06-06-2010 19:39

Cách xóa tài khoản YouTube

 

Nếu bạn không muốn tiếp tục sử dụng Youtube, bạn có thể dễ dàng xóa tài khoản trên website này.

1

Truy cập http://youtube.com và tiến hành đăng nhập.

2

Click vào mũi tên bên cạnh username của bạn và chọn "Account".

3

Click "Manage Account" ở cột bên trái.

4

Click "Delete Account", nhập lý do xóa tài khoản(tùy chọn).

5

Click "Delete Account", YouTube sẽ hỏi lại để xác nhận việc xóa tài khoản, click "Delete Account" để thực sự xóa tài khoản.

Chia sẻ:
loading...

Bình luận