16-08-2010 21:26

Cách vẽ rồng

 

Bài viết hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh các bước vẽ một con rồng.

Bước 1

Cách vẽ rồng 1

Bước 2

Cách vẽ rồng 2

Bước 3

Cách vẽ rồng 3

Bước 4

Cách vẽ rồng 4

Bước 5

Cách vẽ rồng 5

Bước 6

Cách vẽ rồng 6

Bước 7

Cách vẽ rồng 7

Bước 8

Cách vẽ rồng 8

Bước 9

Cách vẽ rồng 9

Bước 10

Cách vẽ rồng 10

Bước 11

Cách vẽ rồng 11

Bước 12

Cách vẽ rồng 12

Bước 13

Cách vẽ rồng 13

Bước 14

Cách vẽ rồng 14

Bước 15

Cách vẽ rồng 15
Chia sẻ:
Từ khóa:

Bình luận

Kết nối với chúng tôi