19-08-2010 22:05

Cách vẽ ngọn lửa

 

Hướng dẫn cách vẽ ngọn lửa theo các bước chi tiết bằng hình ảnh.

Cách 1

Bước 1

Cách vẽ ngọn lửa 1

Bước 2

Cách vẽ ngọn lửa 2

Bước 3

Cách vẽ ngọn lửa 3

Bước 4

Cách vẽ ngọn lửa 4

Bước 5

Cách vẽ ngọn lửa 5

Bước 6

Cách vẽ ngọn lửa 6

Bước 7

Cách vẽ ngọn lửa 7

Cách 2

Bước 1

Cách vẽ ngọn lửa 1

Bước 2

Cách vẽ ngọn lửa 2

Bước 3

Cách vẽ ngọn lửa 3

Bước 4

Cách vẽ ngọn lửa 4

Bước 5

Cách vẽ ngọn lửa 5

Bước 6

Cách vẽ ngọn lửa 6

Bước 7

Cách vẽ ngọn lửa 7

Bước 8

Cách vẽ ngọn lửa 8

Bước 9

Cách vẽ ngọn lửa 9
Chia sẻ:
Từ khóa:

Bình luận