loading...
19-08-2010 22:05

Cách vẽ ngọn lửa

 

Hướng dẫn cách vẽ ngọn lửa theo các bước chi tiết bằng hình ảnh.

Cách 1

1

Bước 1

Cách vẽ ngọn lửa 1
2

Bước 2

Cách vẽ ngọn lửa 2
3

Bước 3

Cách vẽ ngọn lửa 3
4

Bước 4

Cách vẽ ngọn lửa 4
5

Bước 5

Cách vẽ ngọn lửa 5
6

Bước 6

Cách vẽ ngọn lửa 6
7

Bước 7

Cách vẽ ngọn lửa 7

Cách 2

1

Bước 1

Cách vẽ ngọn lửa 1
2

Bước 2

Cách vẽ ngọn lửa 2
3

Bước 3

Cách vẽ ngọn lửa 3
4

Bước 4

Cách vẽ ngọn lửa 4
5

Bước 5

Cách vẽ ngọn lửa 5
6

Bước 6

Cách vẽ ngọn lửa 6
7

Bước 7

Cách vẽ ngọn lửa 7
8

Bước 8

Cách vẽ ngọn lửa 8
9

Bước 9

Cách vẽ ngọn lửa 9
Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận