loading...
17-07-2010 12:41

Cách vẽ một con ếch theo phong cách hoạt hình

 

Hướng dẫn các bước cơ bản để vẽ một con ếch theo phong cách hoạt hình.

1

Đầu tiên vẽ hai vòng tròn làm mắt ếch.

Cách vẽ một con ếch theo phong cách hoạt hình 1
2

Vẽ hai đường gạch thẳng qua hai vòng tròn.

Cách vẽ một con ếch theo phong cách hoạt hình 2
3

Vẽ hai nửa vòng tròn dưới hai đường kẻ.

Cách vẽ một con ếch theo phong cách hoạt hình 3
4

Vẽ một đường thẳng bên trên hai vòng tròn là mắt ếch.

Cách vẽ một con ếch theo phong cách hoạt hình 4
5

Vẽ một đường cong bên dưới hai vòng tròn là mắt ếch.

Cách vẽ một con ếch theo phong cách hoạt hình 5
6

Vẽ tiếp một đường cong bên dưới đường cong đã vẽ ở bước trên.

Cách vẽ một con ếch theo phong cách hoạt hình 6
7

Vẽ ba đường thẳng bên dưới đường cong ở bước trên để làm chân trước của ếch.

Cách vẽ một con ếch theo phong cách hoạt hình 7
8

Vẽ một đường giống hình trái tim bao quanh ba đường thẳng để làm chân sau của ếch.

Cách vẽ một con ếch theo phong cách hoạt hình 8
9

Vẽ sáu đường thẳng để làm bàn chân ếch.

Cách vẽ một con ếch theo phong cách hoạt hình 9
10

Nối các đường thẳng ở bước trên lại với nhau.

Cách vẽ một con ếch theo phong cách hoạt hình 10
11

Thêm các chi tiết và tô màu để hoàn thành.

Cách vẽ một con ếch theo phong cách hoạt hình 11
Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận