19-12-2010 09:45

Cách vẽ đầu con ngựa

 

Bài viết sau sẽ hướng dẫn chi tiết các bước để vẽ đầu một con ngựa.

Bước 1.

Cách vẽ đầu con ngựa 1

Bước 2.

Cách vẽ đầu con ngựa 2

Bước 3.

Cách vẽ đầu con ngựa 3

Bước 4.

Cách vẽ đầu con ngựa 4

Bước 5.

Cách vẽ đầu con ngựa 5

Bước 6.

Cách vẽ đầu con ngựa 6

Bước 7.

Cách vẽ đầu con ngựa 7

Bước 8.

Cách vẽ đầu con ngựa 8

Bước 9.

Cách vẽ đầu con ngựa 9

Bước 10.

Cách vẽ đầu con ngựa 10

Bước 11.

Cách vẽ đầu con ngựa 11
Chia sẻ:
Từ khóa:

Bình luận