12-06-2010 08:24

Cách vẽ chó theo phong cách hoạt hình

 

Các bước đơn giản để vẽ một chú chó theo phong cách hoạt hình.

Vẽ sáu vòng tròn.

Cách vẽ chó theo phong cách hoạt hình 1

Vẽ 1/2 vòng tròn từ vòng tròn thứ 2 đến thứ 3.

Cách vẽ chó theo phong cách hoạt hình 2

Vẽ 1/2 vòng tròn từ vòng tròn thứ 4 đến thứ 6.

Cách vẽ chó theo phong cách hoạt hình 3

Vẽ 2 tai.

Cách vẽ chó theo phong cách hoạt hình 4

Vẽ các đường gạch cho vòng tròn thứ 1 và 4,5,6.

Cách vẽ chó theo phong cách hoạt hình 5

Vẽ khuôn mặt.

Cách vẽ chó theo phong cách hoạt hình 6

Vẽ đuôi.

Cách vẽ chó theo phong cách hoạt hình 7

Tô màu để hoàn thành.

Cách vẽ chó theo phong cách hoạt hình 8
Chia sẻ:

Bình luận