loading...
28-03-2010 06:59

Cách truy cập Facebook khi bị chặn

 

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn một số cách vào Facebook khi trang này bị chặn hoặc không vào được.

Sử dụng OpenDNS

1

Vào Start > Settings > Network Connections.

2

Click phải lên "Local Area Connection" chọn "Properties", click đúp vào "Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)".

Cách truy cập Facebook khi bị chặn 2
3

Điền các thông số như hình bên.

Cách truy cập Facebook khi bị chặn 3
4

Click OK.

Sử dụng DNS của Google

1

Vào Start > Settings > Network Connections.

2

Click phải lên "Local Area Connection" chọn "Properties", click đúp vào "Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)".

Cách truy cập Facebook khi bị chặn 2
3

Điền các thông số như hình bên.

Cách truy cập Facebook khi bị chặn 3
4

Click OK.

Dùng phiên bản rút gọn của Facebook

1

Vào phiên bản rút gọn của Facebook tại địa chỉ http://lite.facebook.com, phiên bản này luôn có thể truy cập được.

2

Bạn cũng có thể vào địa chỉ sau http://lisp4.facebook.com.

Chỉnh sửa file hosts

1

Tìm đến file host theo đường dẫn sau C:\WINDOWS\System32\drivers\etc

2

Thêm vào cuối file hosts nội dung sau:

125.252.224.88 facebook.com
125.252.224.88 www.facebook.com
69.63.181.12 apps.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 www.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 register.facebook.com
153.16.15.71 bigzipfiles.facebook.com
153.16.15.71 pixel.facebook.com
66.220.153.11 apps.facebook.com
66.220.153.11 facebook.com
66.220.153.11 www.facebook.com
66.220.153.11 login.facebook.com

3

Lưu lại file hosts, bạn có thể vào Facebook một cách bình thường.

Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận