loading...
07-01-2011 16:49

Cách sử dụng phím tắt trong Facebook

 

Ít người biết rằng Facebook cung cấp khả năng sử dụng phím tắt để thực hiện một số chức năng như nhắn tin, tìm kiếm,...Lưu ý: Nếu bạn sử dụng Firefox, ấn Shift+Alt thay cho Alt, trên Internet Explorer nhấn Enter sau khi nhấn phím tắt. Nếu bạn sử dụng Mac, nhấn Ctrl+Opt thay cho Alt.

1

New Message: Alt+M

Cách sử dụng phím tắt trong Facebook 1
2

Search Box: Alt+?

Cách sử dụng phím tắt trong Facebook 2
3

Home Page: Alt+1

Cách sử dụng phím tắt trong Facebook 3
4

Your Profile: Alt + 2

Cách sử dụng phím tắt trong Facebook 4
5

Friend Requests: Alt + 3

Cách sử dụng phím tắt trong Facebook 5
6

Messages: Alt + 4

Cách sử dụng phím tắt trong Facebook 6
7

Notifications: Alt + 5

Cách sử dụng phím tắt trong Facebook 7
Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận