loading...
25-04-2010 07:30

Cách sao chép nhạc từ iPod sang máy tính(iTunes)

 

Khi bạn đồng bộ(sync) iPod với iTunes trên một máy tính khác, toàn bộ bài hát bạn đã có trên iPod sẽ bị mất. Hãy làm theo cách sau để giữ lại các bài hát của bạn.

1

Kết nối iPod với máy tính bằng cáp USB. Khi được hỏi bạn có muốn đồng bộ(sync up) iPod không, chọn NO.

2

Sau khi kết nối iPod với máy tính, mở My Computer để tìm ổ đĩa iPod(iPod drive). Thông thường là ổ đĩa F:

3

Nếu bạn đang dùng Windows XP: Mở ổ đĩa iPod(F:), chọn Tools->Folder Options. Chọn tab View và chọn "Show hidden files and folder". Click Apply. Nếu bạn đang dùng Windows Vista: Mở ỗ đĩa iPod(F:), chọn Organize->Folder and Search Options và chọn "View and Show hidden files and folders". Click Apply.

4

Mở thư mục ipod_control trong ổ đĩa iPod(F:), chép toàn bộ nội dung sang một thư mục trên máy tính.

5

Mở iTunes, chèn(insert) thư mục trên vào Library->Music.

6

Bạn có thể tiến hành đồng bộ(sync) iPod với máy tính mà không mất dữ liệu.

Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận