loading...
04-05-2010 08:09

Cách dịch văn bản bằng Google Translate

 

Google Translate là một dịch vụ dịch văn bản khá phổ biến trên Internet. Việc sử dụng website này cũng khá đơn giản.

1
2

Chọn "Enter text or a webpage URL" để nhập nội dung văn bản hoặc URL website. Chọn "upload a document" để upload file văn bản cần dịch.

3

Chọn ngôn ngữ nguồn(Translate from) và ngôn ngữ đích(Translate to).

4

Bấm "Translate" để tiến hành dịch văn bản.

Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận